UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ponad pół miliona na kolejny projekt społeczny!

Przedsięwzięcie pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, o jakie wnioskowało miasto, to ponad 514 tys. zł.

Cel projektu to wyjście z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z terenu Wodzisławia Śląskiego. Zadania, które będą wykonywane w ramach projektu, to m.in.: warsztaty, prace podwórkowe czy asystentura rodzinna.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2021. Jego całkowita wartość to blisko 553 tys zł.

Rozszerzenie usług społecznych jest związane z także wybranym do dofinansowania projektem przebudowy, rozbudowy oraz zmiany zagospodarowania pomieszczeń byłego hotelu, zlokalizowanego przy ul. Czyżowickiej 29 b na potrzeby utworzenia centrum usług społecznych - WPWD „Dziupla”. Środki unijne przyznane na to przedsięwzięcie to prawie 3 mln zł.