UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc obywatelom Ukrainy - specjalny rachunek bankowy

Kolejna miejska inicjatywa na rzecz Ukrainy. Utworzony został specjalny rachunek bankowy przeznaczony na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętej agresją Rosji. Wpłacone środki zostaną w całości przekazane na ten cel.

W związku z licznymi potrzebami, jakie pojawiają się wśród obywateli Ukrainy, uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które można wpłacać środki finansowe. 

Tytuł przelewu powinien nosić tytuł „Pomoc obywatelom Ukrainy” (prosimy o oznaczenie wpłaty w ten sposób). Wszystkie wpłaty przekazane na ww. rachunek zostaną w całości przeznaczone potrzebującym Ukraińcom. Darowizny pieniężne mogą przekazywać osoby prawne, firmy, instytucje oraz osoby fizyczne.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

nr 53 1240 6292 1111 0011 1307 9398 w walucie PLN lub

PL nr 38 1240 6292 1978 0011 1307 4827 w walucie EUR (SWIFT PKOPPLPW)