UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Polsko-czeski projekt podsumowany

We wtorek, 24 października w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie realizatorów i uczestników projektu polsko-czeskiego "Czerwony, biały, niebieski - dialog polsko-czeski". Projekt jest wspólną inicjatywą miasta Wodzisławia Śląskiego oraz obwodu miejskiego Ostrava-Jih.

Gospodarzem spotkania była Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego ,,Dziupla”. Podczas wydarzenie obecni byli prezydent miasta Mieczysław Kieca oraz mistostarosta mestskeho obvodu Ostarva-Jih Frantisek Stanek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Wydziału Funduszy Zewnętrznych UM, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielki wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rodzice i dzieci. Ze strony czeskiej obecni byli przedstawiciele Wydziału Opieki Społecznej, Centrum Rodzinnego Ostrawa Południe, Organizacji Biały Nosorożec, a także rodzice i dzieci biorące udział w projekcie.

W ramach działań projektowych zorganizowano trzydniowe spotkanie pracowników z Polski i Czech mające na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności oraz poszukiwanie rozwiązań problemów, z jakimi borykają się osoby pracujące z rodzinami. Dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych wzięły udział w wycieczkach do Czech. W trakcie spotkania podsumowującego pojawiło się wiele wspomnień i refleksji. Podsumowanie projektu dowiodło, że warto podejmować wspólne działania, przekraczać granice i dzielić się doświadczeniem. To najlepsza droga do doskonalenia warsztatu pracy i kształtowania jej warunków. Współpraca na pewno zaowocuje kolejnym wspólnym projektem.

 

 

źródło: WPWD "Dziupla"