UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu

Projekt ”Polsko- czeska gimnastyka ciała i umysłu” umożliwił uczniom realizację wspólnych pasji sportowych, artystycznych i edukacyjnych. Jego podstawowym założeniem było wyzwalanie aktywności uczniów, ukierunkowanej na tworzenie postaw prozdrowotnych.

Tytuł projektu: Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu
Przyznane dofinansowanie EFRR (w EUR):
7443,02 (85%)
Przyznane dofinansowanie z budżetu państwa (w EUR):
875,65 (10%)
Program:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: 01.05. 2010 r. - 30.11. 2010 r.

Opis projektu: Pretekstem do powstania projektu była próba zaangażowania uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Zachęcenie do uczestnictwa w imprezach rekreacyjnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez udział w realizacji zadań szkoły promującej zdrowie, w celu wszechstronnego rozwoju dzieci.
Projekt ”Polsko- czeska gimnastyka ciała i umysłu” umożliwił uczniom realizację wspólnych pasji sportowych, artystycznych i edukacyjnych. Jego podstawowym założeniem było wyzwalanie aktywności uczniów, ukierunkowanej na tworzenie postaw prozdrowotnych.
Bezpośrednią grupę docelową stanowili ci uczniowie Zespołu Szkół nr 3 / klas I- III Szkoły Podstawowej nr 28 / w Wodzisławiu Śl. oraz Základní školy a mateřskej školy w Horní Suchej, którzy interesowali się sportem, sztuką, a także rozwijali swoje wiadomości oraz umiejętności matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. Pośrednią grupę docelową stanowili nauczyciele oraz rodziny uczestników, którzy poprzez uczestnictwo swoich dzieci i wychowanków w projekcie uczestniczyli w integracji społeczności pogranicza polsko-czeskiego.

Galeria