Podsumowanie konferencji "Wolontariat w Wodzisławiu Śląskim"

5 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się konferencja pn. "Wolontariat w Wodzisławiu Śląskim", w której udział wzięli m.in. prezydent miasta Mieczysław Kieca, koordynator ds. osób niepełnosprawnych Barbara Macharzyńska oraz członkowie Stowarzyszenia Przy Dziupli i Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie otworzyła działająca w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 3. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku Hufca Ziemi Wodzisławskiej „Skarpetki Nie Do Pary”. Młodzi ludzie, zmagający się ze swoimi niepełnosprawnościami, zaprezentowali pieśni harcerskie, przywołując temat wolontariatu z czasów, kiedy Polska była w rękach okupantów. Następnie głos zabrała drużynowa Ewa Grams, która opowiedziała o tym, jak toczy się życie drużyny i jak druhowie spędzają czas wolny.

Z kolei przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj. Stowarzyszenia „Przy Dziupli”, Stowarzyszenia Razem, Stowarzyszenia Saturator podzielili się wiedzą na temat działań, których podejmują się w ramach prac społecznych i wolontariatu, odsłaniając tym samym wodzisławskiej młodzieży wachlarz możliwości wolontariatu w przestrzeni publicznej.

W konferencji aktywny udział wzięła także młodzież angażująca się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i oddziałów onkologicznych. Na podstawie przygotowanych prezentacji relacjonowała, co sprawia im radość i co stanowi największe wyzwanie.

Swoją działalność charytatywną na rzecz potrzebujących zaprezentowała również Klaudia Szubert. Młoda, odważna i podejmująca się różnorodnych działań, w swojej prezentacji zamieściła informacje o wszystkim, czego podejmuje się w ramach wolontariatu.

Podczas konferencji uczestnicy jednogłośnie obalili mit i przekonanie, że wolontariat to moda XXI wieku. - Do działań społecznych na rzecz słabszych i pokrzywdzonych przez los wraca się z przyjemnością - podsumowała wolontariuszka z WUTW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Barbara Macharzyńska