UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Podatki i opłaty

Wszystko co o podatkach i opłatach powinniśmy wiedzieć - począwszy od ich stawek, przez podstawy prawne, po wnioski, z których można skorzystać.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr XIII/122/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny: Uchwała nr XIII/122/15.

Obowiązujące od 01.07.2019 roku wzory formularzy można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w niniejszych rozporządzeniach Ministra Finansów:

Podatek od nieruchomości:

 
Podatek od środków transportowych:

Opłata targowa – w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej
Uchwała i stawki – UCHWAŁA NR XXIV/239/16
Zmiana uchwały - UCHWAŁA NR XXIX/297/17
Druga zmiana uchwały - Uchwała nr XVI/135/19

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Uchwała Nr XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej - TUTAJ
 
Uchwała Nr XXII/216/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - TUTAJ

Możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – TUTAJ

Uchwała Nr III-26-15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - Uchwała-Nr-III-26-15-Rady-Miejskiej-Wodzisławia-Śląskiego-z-dnia-28-stycznia-2015r.-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-oraz-ustalenia-stawki-takiej-opłaty-obowiązywała do dnia 30.06.2017r.
 
Od dnia 01.07.2017r. obowiązuje Uchwała Nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31.05.2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Nieruchomości niezamieszkałe - opłata:

Uchwała Nr XXII/217/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27.09.2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


Zwolnienia:
 
Uchwała Nr XXVII/235/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części.
 
Uchwała Nr XXVIII/246/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Wodzisław Śląski.

Uchwała nr XXIX/259/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów.

Uchwała nr XXIX/260/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.