Podatki i opłaty

Wszystko co o podatkach i opłatach powinniśmy wiedzieć - począwszy od ich stawek, przez podstawy prawne, po wnioski, z których można skorzystać.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr XIII/122/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny: Uchwała nr XIII/122/15.

Obowiązujące od 01.07.2019 roku wzory formularzy można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w niniejszych rozporządzeniach Ministra Finansów:

Podatek od nieruchomości:

 
Podatek od środków transportowych:

Opłata targowa – w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej
UWAGA! Informujemy, iż po rocznej przerwie opłata targowa na ternie miasta od 1 stycznia 2022 roku będzie pobierana
Uchwała i stawki – UCHWAŁA NR XXIV/239/16
Zmiana uchwały - UCHWAŁA NR XXIX/297/17
Druga zmiana uchwały - Uchwała nr XVI/135/19

Zwolnienia:
 
Uchwała Nr XXVII/235/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części.
 
Uchwała Nr XXVIII/246/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Wodzisław Śląski.

Uchwała nr XXIX/259/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów.

Uchwała nr XXIX/260/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.

Uchwała nr XLIII/426/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiegoz dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Uchwała nr XXXIX/381/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.