Podatki i opłaty

Wszystko co o podatkach i opłatach powinniśmy wiedzieć - począwszy od ich stawek, przez podstawy prawne, po wnioski, z których można skorzystać.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nr XIII/122/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny: Uchwała nr XIII/122/15.

Obowiązujące od 01.07.2019 roku wzory formularzy można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w niniejszych rozporządzeniach Ministra Finansów:

Podatek od nieruchomości:

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok nie została podjęta przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, zgodnie więc z art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 rok poz. 70 ze zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Odesłanie do roku poprzedniego dotyczy jedynie stosowania stawek podatkowych a nie zwolnień z podatku. Oznacza to, iż w 2024 roku będziemy stosować  stawki z 2023 roku.
 
Podatek rolny

224,075 zł za jeden hektar przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne

448,15 zł za jeden hektar  w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych.

Podatek leśny

72,0346 zł za jeden hektar gruntów
 
Podatek od środków transportowych:

Opłata targowa – w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej
UWAGA! Informujemy, iż po rocznej przerwie opłata targowa na ternie miasta od 1 stycznia 2022 roku będzie pobierana
Uchwała i stawki – UCHWAŁA NR XXIV/239/16
Zmiana uchwały - UCHWAŁA NR XXIX/297/17
Druga zmiana uchwały - Uchwała nr XVI/135/19

Zwolnienia:
 
 
Uchwała Nr LXXII-717-24 z dnia 10.01.2024 roku [otwiera się w nowym oknie]
 
Uchwała Nr XXVIII-246-20 z dnia 21.12.2020 roku (uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2023 roku) [otwiera się w nowym oknie]

Uchwała nr XXXIX/381/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości [otwiera się w nowym oknie].