UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu : ,, Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu : ,, Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

Całkowita wartość projektu: 9 069 858,02 zł

Kwota dofinansowania: 6 337 205,89 zł

Partnerzy w projekcie: Miasto Radlin

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie : 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT

Okres realizacji: -24.03.2015 -30.06.2017

Opis realizacji: Ideą projektu jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta tworząc infrastrukturę dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

Zakres projektu obejmuje:

1.przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca Kolejowego przy ul. Rybnickiej na obiekt pn. „Stacja - Centrum

Przesiadkowe Wodzisław Śląski”

2.zagospodarowanie terenu wokół dworca

3.budowę tras rowerowych

4.budowę infrastruktury liniowej prowadzącej z Radlina do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku i obszaru dworca kolejowego.