PO KL

Euroszkoła

Łamanie barier komunikacyjnych, niwelowanie trudności szkolnych - to tylko niektóre z aspektów, jakie swoim działaniem objął ten projekt. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, udało się wiele zmienić.