PO IiŚ

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim

4 994 367,44 zł to wartość projektu rozwoju terenów zieleni, na który nasze miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha.