UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Plan transportowy dla Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski posiada własny Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Opracowany dokument wspiera kształtowanie kierunków rozwoju komunikacji zbiorowej zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy oraz potrzebami otaczającego nas środowiska naturalnego.

Plan transportowy stanowi dokument przewodni rozwoju systemu transportowego miasta i wskazuje na kierunki poprawy świadczonych usług z zakresu transportu publicznego. Objął m.in. takie zagadnienia jak: zadania planu, charakterystyka obszaru planu wraz z informacjami o sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców, sieć komunikacyjna miasta, prognozowana liczba pasażerów czy organizacja systemu informacji dla osób korzystających ze środków komunikacji miejskiej.

 

Konsultacje i spotkanie

Przyjęcie planu poprzedziły konsultacje społeczne jego projektu i odbywające się na jesieni spotkanie informacyjne, podczas którego mieszkańcom przedstawione zostały założenia nowego dokumentu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedyskutowania projektu. Uwagi do dokumentu wodzisławianie mogli składać również drogą mailową i w siedzibie Urzędu. Projekt, jak również formularze konsultacji społecznych, zostały wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta w dniach 7-28 października 2016 r.

 

Skąd pobrać plan?

Wodzisławski Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Cały dokument można pobrać z BIP-u, klikając tutaj.