Placówki oświatowe

Rekrutacja do przedszkoli

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do szkół

Znamy już termin składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Oferta edukacyjna szkół

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku ulegają likwidacji gimnazja, a szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Przedszkola

Lista przedszkoli publicznych w Wodzisławiu Śląskim