Placówki oświatowe

Rekrutacja do przedszkoli

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2017/2018 rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 14 marca 2017 r. i kończą o godzinie 15.00 w dniu 28 marca 2017 r.

Rekrutacja do szkół

Znamy już termin składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Oferta edukacyjna szkół

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku ulegają likwidacji gimnazja, a szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Przedszkola

Lista przedszkoli publicznych w Wodzisławiu Śląskim