Pierwsza sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad pierwszej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Odbędzie się ona 23 listopada 2018 r. w sali nr 202 Urzędu Miasta. Początek o godz. 9:00.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Informacja przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach wyborów
  do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

 3. Przedstawienie wybranych radnych i wręczenie zaświadczeń o wyborze.

 4. Przyjęcie ślubowania radnych i stwierdzenie prawomocności sesji.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
  a) zgłaszanie kandydatów,
  b) powołanie komisji skrutacyjnej,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) ogłoszenie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

 7. Przekazanie przewodniczenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 8. Informacja przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej o przebiegu i wynikach wyborów prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wręczenie prezydentowi miasta zaświadczenia o wyborze.

 9. Przyjęcie ślubowania prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

 10. Wolne głosy i wnioski.

 11.  Zamknięcie sesji.