UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pasowanie na ucznia w ZSP 6

Każde dziecko, rozpoczynając naukę w pierwszej klasie naszej szkoły, z wielką niecierpliwością czeka na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Te uroczyste chwile poprzedzają przygotowania - uczniowie poznają swoją szkołę, kolegów, swoje prawa oraz obowiązki. Wspólnie z wychowawcą przygotowują również całą uroczystość. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin.

W tym roku szkolnym „Pasowanie na ucznia” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 16 października 2019 roku. Na uroczystość licznie przybyli rodzice, pani dyrektor Ewa Sosna, a także pan Eugeniusz Chłapek – Radny Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu  ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania oraz przekazała życzenia uczniom. Do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy  zorganizowali słodkie przyjęcie. Dzieci na pamiątkę otrzymały dyplomy.

Dzień ten dostarczył dużo wspaniałych wrażeń i dlatego na długo pozostanie w pamięci uczniów.