Pamiętaj o obowiązku wiosennej deratyzacji

Przypominamy o obowiązku wiosennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar ścisłego centrum miasta oraz obszary, na których znajdują się obiekty mieszkalne, wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej.

Obszar ścisłego centrum miasta zdefiniowany jest jako obszar obejmujący ulice: Rynek, Apteczną, Wincentego Styczyńskiego, Władysława Opolskiego, Średnią, Świętego Jana, Księżnej Konstancji (do skrzyżowania z ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelną, Minorytów, Krótką, Zamkową, Zgody, Targową (od ul. Rynek do ul. Juliusza Słowackiego), Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Józefa Michalskiego), Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Juliusza Słowackiego, Wałową, Sądową, Plac Wojciecha Korfantego, Plac Świętego Krzyża, wraz z posesjami położonymi przy tych ulicach.

Obowiązkową deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik. Trzeba jednak pamiętać, że przyjęty Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wodzisławia Śląskiego nakłada także na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia „interwencyjnej” deratyzacji w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji (właściciele nieruchomości, osoby przez nich wskazane itd.) mają obowiązek zakupić i wyłożyć, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, trutkę na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Powinny odpowiednio oznaczyć miejsca wyłożenia napisem „UWAGA, TRUCIZNA” i zabezpieczyć je przed dostępem zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących. Ulotka musi zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji trutkę należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, jest paragon za zakup trutki na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 552).