Pałac w Kokoszycach

Kompleks parkowo-pałacowy w Kokoszycach to interesujące miejsce w Wodzisławiu Śląskim, które od ponad 20 lat spełnia funkcję Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego.

Kompleks tworzony jest przez pałac wzniesiony około 1822 r. przez ówczesnego właściciela Wilhelma Franza von Zawadzkiego, otoczony przylegającym parkiem. W latach 1893-1895 uległ znacznej rozbudowie dokonanej przez hrabiego Gustawa von Ruffera. Od 1925 roku dobra należały do Kurii Diecezjalnej w Katowicach, która przeznaczyła obiekt na Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny. Obok pałacu znajduje się budynek dawnej wilii wraz z przylegającą do niej kaplicą z początku XX wieku. W pięknie urządzonym parku znajdują się liczne drzewa pomnikowe oraz ciekawy okazy botaniczne.

Galeria