UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Owacje na stojąco dla Władysława Szymańskiego

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Wodzisławia Śląskiego powrócił Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "MUZYKON". W niedzielę, 29 sierpnia, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przed publicznością zaprezentował się Władysław Szymański.

Władysław Szymański jest organistą i kompozytorem. W latach 1975-78 studiował muzykologię w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie w latach 1978-83 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w klasie organów oraz na Wydziale Teorii i Kompozycji Muzyki. Od 1979 roku jest organistą bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. Od 1985 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach - obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2001 roku w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego obronił z wyróżnieniem pracę doktorską o konstrukcji zabytkowej organów Górnego Śląska. W październiku 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego a w czerwcu 2015 tytuł profesora sztuk muzycznych. W latach 2008 - 2016 był dziekanem Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach, a od września 2016 r. sprawuje funkcję jej Rektora. Odznaczony brązową odznaką Gloria Artis.

Jako koncertujący organista występował poza Polską w Austrii, Czechach, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech. Nagrywał dla radia i telewizji. Nagrał trzy płyty CD na zabytkowych, XIX wiecznych organach bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. W 2003 roku wygłosił wykład w Hochschule für Musik w Düsseldorfie na temat organów i muzyki organowej na Górnym Śląsku.

W ramach działalności naukowej jest autorem wielu publikacji na temat organów i muzyki organowej. Wielokrotnie wygłaszał odczyty i wykłady na renomowanych konferencjach muzykologicznych. Jest jurorem w konkursach organowych i kompozytorskich.

Szymański jest także kompozytorem, autorem utworów organowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych. W tej dziedzinie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia na konkursach kompozytorskich: w 1983 roku za Toccatę na dwa fortepiany i w 1985 roku za Hymn na organy. Jego kompozycje wykonywane były w znaczących ośrodkach muzycznych: Berlinie, Warszawie, Genevie, Turynie, Londynie, Helsinkach, Lahti, Sztokholmie, Pradze, Walencji, Wiedniu. Jest jednym z inicjatorów i dyrektorem artystycznym Mikołowskich Dni Muzyki, odbywających się od 1991 roku.

Podczas niedzielnego koncertu Władysław Szymański zagrał m.in. utwory Johanna Sebastiana Bacha, tj. Toccata i fuga d-moll (BWV 565) i choral Jesus bleibet meine Freude z Kantanty BWV 147. Po występie zgromadzeni słuchacze zgotowali artyście zasłużone owacje na stojąco. W wydarzeniu wzięła udział delegacja z czeskich Ludgeřovic.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "MUZYKON" zorganizowany został w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”. Projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.