Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Ciepłe Mieszkanie

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości do ok. 1,3 mln zł na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Wodzisław Śląski".

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Zadanie "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Wodzisław Śląski" otrzyma dofinansowanie w formie dotacji, w kwocie do 1 229 400 zł. Realizację zadania przewidziano na lata 2024-2025.

Zespół Ochrony Atmosfery Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotowuje umowę o dofinansowanie projektu z naszym miastem. W najbliższych dniach ruszą prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia naborów dla beneficjentów końcowych, którymi będą zarówno mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, jak i wspólnoty mieszkaniowe, w budynkach mieszkalnych od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

- To kolejny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszym mieście. To także szansa na zmniejszenie emisji i efektywniejsze zużycie energii. Troszczymy się o środowisko, walczymy o czyste powietrze od lat. Nie ustajemy w działaniach - mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.