Otrzymaliśmy dofinansowanie do Miejskiego Planu Adaptacji

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dotację w wysokości blisko 103 tys. zł. na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) w naborze ogłoszonym przez NFOŚiGW. Celem tego strategicznego dokumentu jest dostosowanie miasta do zmieniających się dynamicznie warunków klimatycznych.

O projekcie

Projekt "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego", który otrzymał dofinansowanie, ma na celu stworzenie kompleksowego planu adaptacji, koncentrując się na wzmacnianiu odporności miasta na zmieniające się warunki klimatyczne. Działania projektowe obejmują zarządzanie wodami opadowymi, ochronę zieleni miejskiej oraz retencjonowanie wody, zintegrowane z obecnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi miasta.

Kwota dofinansowania wynosi 102 859,38 zł, a planowana całkowita wartość przedsięwzięcia to 129 042,00 zł. Projekt ma zostać zrealizowany w terminie od sierpnia br. do kwietnia 2026 r.

- Mając na uwadze szybko postępujące zmiany klimatu, musimy uświadomić sobie, jak wiele wyzwań stoi i przed nami, i przed przyszłymi pokoleniami. Również jako miasto Wodzisław Śląski musimy szybko podjąć działania, które doprowadzą do złagodzenia i zahamowania negatywnego oddziaływania ekstremalnych zjawisk pogodowych na nasze życie. Stąd potrzeba opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu - przekazuje prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Jak Ty możesz się zaangażować?

Projekt Miejskiego Planu Adaptacyjnego nie tylko reaguje na wyzwania związane ze zmianami klimatu, ale również tworzy szansę na zrównoważone, innowacyjne i odporne na przyszłość środowisko miejskie. Współpraca mieszkańców, instytucji rządowych i innych interesariuszy jest kluczowym elementem sukcesu tego przedsięwzięcia. Ostatecznie, projekt nie tylko analizuje zmiany klimatu, ale także opracowuje konkretne działania adaptacyjne, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej.

- Drodzy Mieszkańcy, Wasze opinie, pomysły i wiedza są niezwykle cenne. To właśnie dzięki Waszemu wkładowi możemy dostosować plan do naszych lokalnych potrzeb. Śledźcie stronę internetową miasta Wodzisławia Śląskiego i miejskie kanały w mediach społecznościowych, aby dowiedzieć się o możliwościach zaangażowania się w proces tworzenia MPA. Wspólnie możemy uczynić nasze miasto bardziej przyjaznym i odpornym na zmiany klimatu - zachęca prezydent Mieczysław Kieca.