Ostatnie działanie kluczowe w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje”

W poprzednim miesiącu w ramach działań kluczowych projektu „Nowoczesna szkoła – profilaktyka i relacje” odbyły się wspólne wyjazdy polskich i czeskich nauczycieli wychowawców oraz psychologów i pedagogów specjalnych.

 

Kolejne działania (Lekcje pokazowe w Polsce oraz Lekcje pokazowe w Czechach) zostały skonstruowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykorzystać metody, materiały, narzędzia pozyskane w trakcie szkolenia/warsztatów w codziennej pracy z uczniem.

I tak, lekcje pokazowe w Wodzisławiu Śląskim odbyły się 04 maja 2023 r. w ZSP 7 – ul. 26 Marca 66. Na lekcjach pokazowych obecni byli przedstawiciele czeskiego partnera - wybrane osoby, które także brały udział w szkoleniach/warsztatach. Aby działanie było efektywne, zrealizowano zajęcia 2 razy po 45 minut. Osoby prowadzące były odpowiedzialne za dobór treści oraz organizację zajęć w całości. Po zakończonych lekcjach nastąpiło spotkanie z poczęstunkiem, podczas którego obserwatorzy wraz z prowadzącymi omówili efekty lekcji, skuteczność zastosowanych metod, zastosowane elementy w konspekcie lekcji, które się sprawdziły oraz te, które wymagają dopracowania.

Analogiczna sytuacja miała miejsce 24 maja 2023 r. w Ostrawie, kiedy to wodzisławscy pedagodzy mogli zapoznać się z praktycznym aspektem nauczania u Czeskiego Partnera. Lekcje pokazowe odbyły się w Szkole Podstawowej KRESTOVA.

Koniec projektu to jednak nie koniec współpracy naszych szkół. Efekt ten zostanie wzmocniony również w okresie trwałości, kiedy to czescy pedagodzy czy psycholodzy będą mogli brać udział w comiesięcznych naradach organizowanych przez partnera z Wodzisławia (stacjonarnie bądź online – w razie potrzeby).

Przypominamy, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Galeria