Ostatnie działanie kluczowe w ramach projektu „Nowe wyzwania-nowe możliwości”

21.03.2023 r. zakończyło się ostatnie działanie kluczowe w ramach projektu „Nowe wyzwania-nowe możliwości”. Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W ramach działania w Wodzisławiu Śląskim odbyły się zajęcia edukacyjne dla polskich dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych. W ramach zajęć edukacyjnych osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą zapoznały dzieci z podstawami pojęć takich  jak rewitalizacja, polityka miejska, projekty ze źródeł zewnętrznych. Zajęcia odbywały się w świetlicach Dziupli od 15.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych zorganizowany został jednodniowy wyjazd polskich dzieci do Ostrawy, który miał miejsce 21.03.2023 r. Program zorganizowany przez miejski obwód Ostrawa-Jih został zaplanowany na 4 godziny zegarowe (od 8.30 do 12.30). W trakcie wyjazdu polska delegacja została przyjęta przez Urząd Miasta Ostrawy-Jih. Dzieci zobaczyły jak wygląda praca czeskiego urzędnika - mogły zadawać pytania, zostały również oprowadzone po budynkach będących siedzibą ostrawskiej administracji samorządowej. Dodatkowo kronikarz Otrawy-Jih Petr Lex Prendik opowiedział o historii zarówno samej dzielnicy, jak i historii budynków Urzędu Miasta. Zwieńczeniem wizyty było odwiedzenie dwóch miejsc poddanych infrastrukturalnej rewitalizacji – Kolonii Jubilejnej oraz zrekonstruowanego boiska Szkoły Podstawowej B. Dvorskeho, gdzie zorganizowano grę terenową przykład działania rewitalizacyjnego w ujęciu społecznym. Zajęcia poprowadzili pedagodzy z Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla” z aktywnym udziałem podopiecznych uczęszczających na zajęcia prowadzone przez ośrodek.

Galeria