Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" kąpieliskiem

To już pewne, w sezonie letnim będziemy mogli korzystać z kąpieliska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego dotyczącą wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2018.

W październiku 2017 roku informowaliśmy, iż od 01 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1566), w zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy określenie „miejsce wykorzystywane do kąpieli” zastępuje się określeniem „miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie będą mogły być organizowane na dłużej niż 30 dni, po złożeniu stosownego wniosku przez organizatora tegoż miejsca. 11 grudnia wniosek o umieszczenie zbiornika wodnego "Balaton" w wykazie kąpielisk wraz z niezbędną dokumentacją trafił do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, a następnie do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

źródło: MOSiR "CENTRUM"