Organizacje

Sprawdź jakie organizacje pozarządowe działają na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Organizacje pozarządowe, które funkcjonują na terenie naszego miasta to:

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Saturator
ul. Przemysława 18D/7
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: saturator.ngo@gmail.com
tel. 501 696 819

Fundacja Wodzisławskie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych
ul. Ofiar Oświęcimskich 15
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: fundacja.wcim@gmail.com

Chór Mieszany JADWIGA
ul. Chrobrego 32
44-313 Wodzisław Śląski

Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wojska Polskiego 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 22 16

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne UFF
ul. Górna 31
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 667 550 620, 661 144 54

Stowarzyszenie Kobiet z pasjami i bez
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 668 251 883
strona internetowa: FB/Stowarzyszenie-Kobiet-z-pasjami-i-bez-103434972063293
e-mail: kobietyzpasjamiibez@gmail.com

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 54 13

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż” z siedzibą w WCK
ul. ks płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie „BASZTA”
ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: baszta.wodzislaw@gmail.com

Fundacja Muzyka Bez Granic
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
strona internetowa: https://fundacjamuzykabezgranic.pl/
e-mail:
fundacjamuzykabezgranic@gmail.com

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 
Stowarzyszenie POMAGER STARZIKA
e-mail: pomagerstarzika@gmail.com
strona internetowa: www.pomagerstarzika.org.pl [otwiera się w nowym oknie]

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta
Koło wodzisławskie
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 603 062 509

Fundacja Fenix “Powstań do Życia”
ul. P. Pośpiecha 1A 60
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 603 775 900
e-mail: fenixterapia@op.pl

„Lepsze jutro dla Górnioka”
ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 49 12

„Razem na Szybiku”
ul. Górnicza 7
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 13 63
e-mail: info@szybik.pl

Fundacja Szkolna Ekonomik
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 22 70

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
ul. Wyszyńskiego 20
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 26 71

Fundacja dla ASA
ul. Styczyńskiego 2,
44- 300 Wodzisław Śl.
tel.: 506 318 599
e-mail: fundacjadlaasa@gmail.com
fanpage: https://bit.ly/3rqZ2Qq 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej
ul. Głożyńska 81
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 53 48, 32 455 46 41
e-mail: wodzislaw@zhp.pl
fanpage: https://www.facebook.com/zhr.wodzislaw

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 62 10

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej przy Parafii Św. Herberta
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 62 10

Stowarzyszenie Braci Górniczej
ul. Młodzieżowa 196
44- 373 Wodzisław Śląski
tel.: 32 454 20 64, 697 051 141

Stowarzyszenie „Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 320 86 58
strona internetowa: http://www.wutw.pl/

e-mail: kontakt@wutw.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 00 65, fax 32 455 31 64

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejski
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 27 63

Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: zarzad@js2023.pl
strona internetowa: www.js2023.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział rejonowy Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 18 09

Polski Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 27 91

Stowarzyszenie Przejrzysty Wodzisław
ul. Przemysława 8d/3
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: przejrzystywodzislaw@poczta.onet.pl

Rodzinny Ogród Działkowy „Rozkwit”
ul. Marklowicka
tel.: 32 455 20 56

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”
ul. Bogumińska 19
tel.: 501 253 686

Rodzinny Ogród Działkowy „Narcyz”
ul. Mszańska
tel.: 32 721 336 111

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod lipą”
ul. Wolności
tel.: 512 242 473

Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec”
ul. Bracka
tel.: 694 423 462

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”
ul. Łużycka
tel.: 606 722 575

Rodzinny Ogród Działkowy „Sielanka”
ul. Marklowicka
tel.: 606 858 151

Rodzinny Ogród Działkowy „Róża”
ul. Basenowa
tel.: (0-32) 455 12 78

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne
Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi „Wyspa Skarbów”
ul. 26 Marca 51 (teren Szpitala Miejskiego nr 1)
44-300 Wodzisław Śląski;
tel.: 603 909 500
e-mail: wyspaskarbow@onet.pl

Stowarzyszenie Głos Wodzisławski
ul. Kreta 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 505 976 375
e-mail: sebastianwystub@gmail.com
www.stowarzyszenie-glos-wodzislawski.pl

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 605533655
strona internetowa: http://www.wodzislaw20.pl/
e-mail: kontakt@wodzislaw20.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 49 85, fax 32 455 69 14
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 607 313 550
strona
internetowa: https://ig.wodzislaw.pl/
e-mail: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl

 

STRAŻE POŻARNE

Oddział Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 453 93 93

OSP Jedłownik
ul. Gosława 31
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 13 91

OSP Kokoszyce
ul. Oraczy 6
44-373 Wodisław Śląski
tel.: 32 456 17 57

OSP Radlin II
ul. Chrobrego 156
44-313 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 59 96

OSP Turzyczka
ul. Poprzeczna 30
tel.: 32 455 13 06

OSP Zawada
ul. Młodzieżowa 196
44-373 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 11 14

 

TURYSTYKA, SPORT, HOBBY, REKREACJA

Towarzystwo Entuzjastów Kolei
ul. Młodzieżowa 300K
44-373 Wodzisław Śląski
KRS: 0000497319
tek.wb.pl
e-mail: tek@wb.pl

Śląski Klub Motorowy
ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
Tel.: 606 312 680
e-mail: sekretariat@skm.net.pl
www.skm.net.pl
KRS: 0000609801
NIP: 6472573858

Automobilklub Śląski
Delegatura Środowiskowa w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 marca 112
44-286 Wodzisław Śląski
tel./fax: 32 455 35 65
606 312 380
e-mail: wodzislaw@auto-slaski.katowice.pl

Automobilklub Śląski
Koło Środowiskowe Osób Niesłyszących
ul. 26 marca 112
44-286 Wodzisław Śląski
Tel./fax: 32 423 67 66
e-mail: nieslyszacy@auto-slaski.katowice.pl   mustang_v6@o2.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Biuro Obsługi ruchu Turystycznego w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax: 32 455 32 58

Stowarzyszenie Fotobalans
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: kontakt@fotobalans.pl

GRH Powstaniec Śląski
ul. 100-lecia 74/6
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: powstaniecslaski@interia.eu

Klub Sportowy FORMA
44-300 Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 27
tel.: 32 456 91 77, 502 212 592

Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Cisowa 6
tel.: 32 45 46 966

Klub Sportowy „Wicher Wilchwy”
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 29/II/5
tel.: 32 455 54 95, tel. kom. 609 730 299,
e-mail: biuro@wicher-wilchwy.pl
boisko: 44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136 a

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód46” Zawada
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 273 f

Klub Piłkarski „Odra 1922” Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 8
tel.: 603 663 499

Międzyszkolny Klub Sportowy w Wodzisławiu Śląskim
44-307 Wodzisław Śląski,
ul. Mieszka 10
tel.: 32 45 65 250

Uczniowski Klub Sportowy
„Strzał Wodzisław” przy SP 21
44-313 Wodzisław Śląski
ul. B. Chrobrego 308
tel.: 32 45 64 912, 532 547 804
e-mail: biathlonklub@interia.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 5
e-mail: klub@uksbaszta.pl
  www.uksbaszta.pl 

Młodzieżowy Klub Piłkarski „ODRA CENTRUM”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 8
tel.: 32 45 54 25
e-mail: mkp@odracentrum.pl

Nasza Odra Socios
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.:
512 144 917
strona internetowa: http://naszaodra.pl/
e-mail: kontakt@naszaodra.pl

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks”
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 693 022 273
strona internetowa: www.tkkfrelaks.pl
e-mail: tkkf.relaks@gmail.com

Klub Karate Kyokushin
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górna 2
tel.: 790 843 647

Klub Sportowy TKKF „Karlik”
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 3/II/4
tel.: 501 639 426

Ognisko TKKF „Ju-Jitsu Tygrys Team”
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 301 a
tel.: 32 45 61 141

Ognisko TKKF „Karate-Do”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górna 2
tel.: 790 843 647

Wodzisławskie Towarzystwo Sportowe Judo „SATORI”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego pawilon 5
tel.: 32 455 41 42

Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA”
44-307 Wodzisław Śląski
ul. ks. płk. Kubsza 15
tel.: 604 611 845
e-mail.: zkk.olimpia@op.pl

Wodzisławskie Towarzystwo Koszykówki Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Przemysława 18c/6
tel.: 608 886 827
e-mail: wtk.wodzislaw-sl@op.p 

Młodzieżowy Klub Sportowy Zorza Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 7
tel.: 507 174 127
e-mail: mks.zorza@wp.pl

Klub Sportowy 25 Kokoszyce
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska/Parkowa
tel.: 502 215 549, 605 111 682
e-mail: ks25kokoszyce@o2.pl

Klub Sportowy Octagon
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski

Uczniowski Klub Sportowy „Diament Jedynka” w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 5
tel.: 32 453 01 44

Uczniowski Klub Sportowy LAMPART Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górnicza 7

Uczniowski Klub Sportowy TEMPO
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92
tel.: 509 900 303, 604 179 785

Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Tysiąclecia 25
tel.: 604 204 730, 888 822 656

Wodzisławskie Centrum Sportów Walki
44-300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 66
tel.: 508 121 129

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. ks. płk. Kubsza 15
tel.: 601 858 419

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wańkowicza 5
tel.: 608 675 456

Polski Związek Skata. Okręg Śląsk-Południe
44-304 Wodzisław Śląski,
os.1 Maja 15
tel.: 32 45 56 041

Polski Związek Wędkarski
Koło Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Skrzyszowska 2 F
tel.: 667 635 387, 512 138 094

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Styczyńskiego 2

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Stara Barć” w Wodzisławiu Śląskim
44-310 Radlin
ul. Mariacka 9
tel.: 32 456 74 67

Koło Łowieckie „Pod Klonem” w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Sosny 16/8
tel.: 32 455 25 05

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”
ul. Bogumińska 19
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 456 27 06

Pracowniczy Ogród Działkowy „Rozkwit”
ul. Marklowicka 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 032 455 20 56

Pracowniczy Ogród Działkowy „Kolejarz”
ul. Łużycka
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Róża”
ul. Wyszyńskiego
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Pod Lipą”
ul. Wolności
44-300 Wodzisław Śląski

Rodzinny Ogród Działkowy „Narcyz”
ul. Mszańska
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Słonecznik”
ul. Bracka
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Transportowiec”
ul. Jodłowa
44-300 Wodzisław Śląski

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”
ul. Jastrzębska 136
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: klub@uksbaszta.pl

Stowarzyszenie Karkoszka CUP
ul. Powstańców Śląskich 5
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 600 993 889

Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel.: 799 874 615
strona
internetowa: FB/swdpilka
e-mail: swdwodzislawslaski@onet.eu

Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski
ul. Księżnej Konstacji 9
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 503155206
strona internetowa: FB/Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski
e-mail: 1marcinhojka@gmail.com

Fundacja Sfera Ruchu
ul. 26 Marca 136/13
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 695 285 857, 536 978 555

PROMOCJA ZDROWIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
ul. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 664 950 689

Fundacja MEDHOUSE
ul. Radlińska 68
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: fundacja@fundacja.medhouse.pl

Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. kom.: 506 207 784
e-mail: wodzislaw@slaskiewopr.pl

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 47 26 409, 600 662 405
strona www: http://www.amazonki.wodzislaw.pl

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 4B
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 18 72

Polski Związek Niewidomych
ul. Kubsza 13
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4552806
e-mail.: poczta@pzn.wodzislawslaski.org.pl

 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. W. Kubsza 18/4
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Przyjazna Droga”
ul. Kubsza 15,
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 27 20, 509 480 0006

Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski
Integracyjna Świetlica Terapii Zajęciowej „Równi wobec siebie”
ul. Kubsza 13,
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax: 32 455 28 06
e-mail: pznwodzislaw@poczta.onet.pl

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Razem Raźniej”
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 605 573 005

 

POMOC DLA ZWIERZĄT

Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt - Koty Psy i My
ul. Rynek 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 506 237 788
e-mail: kotypsyimy@onet.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Szkolna 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 454 71 53

Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
ul. Marklowicka 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax: 32 455 34 91
e-mail: charytatyw@op.pl

 

PROMOCJA MIAST I GMIN

Koło Młodzieżowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 22 70, tel./fax: 32 455 40 56

Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
strona internetowa: http://www.nasz.wodzislaw.org.pl/ 
e-mail: nasz@wodzislaw.org.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
ul. Rynek 20
44-300 Wodzisław Śląski

 

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax: 32 456 27 20
e-mail: zst@zstwodzislaw.net

Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej
ul. Piłsudskiego 10
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 455 27 28
e-mail: artubil@wp.pl