UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Opłaty lokalne w Banku Spółdzielczym

Od 15 czerwca opłaty lokalne będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym.

Mając na uwadze zapewnienie jak najszerszej obsługi w zakresie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wszystkim mieszkańcom, Urząd Miasta nawiązał współpracę z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym, który posiada filię Banku w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy dr Mendego 26 (w bardzo bliskiej odległości od Urzędu Miasta). W ramach współpracy Bank ten będzie przyjmował bezpłatnie wszystkie wpłaty od mieszkańców na rachunki miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Obecnie współpraca w tym zakresie została zawarta od dnia 15 czerwca do końca br, z możliwością jej przedłużenia.

W formie zapłaty gotówką podatnicy mogą również bezpłatnie dokonywać wpłat podatków i opłat lokalnych w każdej placówce banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego – Banku Pekao S.A – w tym zlokalizowanej na terenie Osiedla XXX-lecia (Nr 62) w Wodzisławiu Ślaskim.

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość (z pewnymi ograniczeniami) zapłaty podatku (czyli także opłat o charakterze podatkowym) przez osoby inne niż podatnik.

Jeśli tylko obecna sytuacja związana z koronawirusem ulegnie poprawie, poinformujemy o otwarciu kasy Urzędu Miasta.