Opłaty

Każdy wypis z akt jest płatny. Warto wiedzieć zawczasu, ile pieniędzy należy przygotować. Oczywiście, można również przelać je bezpośrednio na konto USC.

Wysokość opłaty skarbowej:

Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł.

Za wydanie skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu: 22 zł.

Za wydanie wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu: 22 zł.

Za wydanie zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu: 33 zł.

Za transkrypcję zagranicznego aktu w polskich księgach: 50 zł.

Za odtworzenie zagranicznego aktu w polskich księgach: 39 zł.

Za uzupełnienie aktu: 39 zł.

Za sprostowanie aktu: 39 zł.

Za skrócenie terminu ślubu cywilnego: 39 zł.

Za zmianę imienia i nazwiska: 37 zł.

Za zaświadczenie do ślubu za granicą: 38 zł.

Za zaświadczenie o stanie cywilnym: 38 zł.

Za inne czynności (np. wpisanie rozwodu zagranicznego do aktu małżeństwa, powrót do nazwiska po rozwodzie): 11 zł.

Za pełnomocnictwo: 17 zł.

Za ślub poza lokalem: 1.000 zł.

Wpłat z tytułu w/w opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta :

z Polski:

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111

z zagranicy:

międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:

PKOPPLPW PL 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909