Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup i sukcesywną dostawę paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Zawada.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Zawada ul. Młodzieżowa 196, 44-373 Wodzisław Śląski w  roku 2022 w szacunkowej ilości około 10 ton.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych na świadczenie usług związanych z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych na świadczenie usług związanych z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych oraz zapewnieniem miejsca i opieki w schronisku zwierzętom odebranym właścicielom lub opiekunom, w trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych (dot. dostawy paliw płynnych)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Dostawa paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego w tym zakupu paliwa do sprzętu silnikowego i kosiarki oraz płynu AdBlue na stacjach paliw wybranego Wykonawcy”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (dot. sprzedaży oraz dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (E) do OSP Radlin II i Kokoszyce)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II i Kokoszyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.