Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (ul. Piaskowa)

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu:

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu: