Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem i montażem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego jednej sztuki wiaty przystankowej w formie bramki piłkarskiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

Miasto Wodzisław Śląski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł. Zamówienie polega na zakupie wraz z transportem i montażem jednej sztuki wiaty przystankowej:

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: wykonanie rozgraniczenia części nieruchomości (1 punkt graniczny) położonej w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 18 – obręb Kokoszyce, arkusz mapy 2, o powierzchni 0,1890 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, z działkami przyległymi

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto na zapewnienie obsługi baszty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto dla projektu „Silesianka - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia” - INTERREG V-A 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, miasto Wodzisław Śląski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (obręb Radlina)

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania sześciu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, oznaczonych jako działki: