UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł (zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w   sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto na: Wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta w roku 2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie druków dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2021.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie koncepcji 3 wariantowej „ zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - miejsca postojowe przy Chrobrego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie projektu „Budowy miejsc postojowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II”.