UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3686/255 obręb Radlin, opisaną w księdze wieczystej nr GL1W/00040342/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (operaty szacunkowe Kokoszyce)

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, oznaczonej jako działka nr 3/6, o pow. 0,1941 ha, obręb Kokoszyce, dla potrzeb nabycia przez Miasto Wodzisław Śląski.