Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (Oświetlenie ul. Leśnej na wysokości nr 20)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.: „Oświetlenie ul. Leśnej na wysokości nr 20”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (Oświetlenie ul. Polnej na wysokości nr 81-83)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.: „Oświetlenie ul. Polnej na wysokości nr 81-83”.