UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (dot. przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Rybniku w 2020 roku)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Rybniku w 2020 roku.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (dot. przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Wodzisławiu Śl. IX-XII 2020)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : przewóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku.