Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na wykonanie druku i dostarczenie do siedziby Zamawiającego informatorów dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego informatorów dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z dwoma projektami Zamawiającego.