Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto na: Wykonanie druków różnych dla Urzędu Miasta w roku 2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie druków dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2021.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - koncepcja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie koncepcji 3 wariantowej „ zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Słoneczną a ul. Harcerską”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - miejsca postojowe przy Chrobrego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: opracowanie projektu „Budowy miejsc postojowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto - wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na gruntach miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Jednorazową dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego jednorazową dostawę materiałów biurowych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym załączniknr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.