Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (dot. sprzedaży oraz dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (E) do OSP Radlin II i Kokoszyce)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do Ochotniczej Straży Pożarnej Radlin II i Kokoszyce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych (dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do OSP Jedłownik)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: „Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego (E) do Ochotniczej Straży Pożarnej Jedłownik ”.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem i montażem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego pięciu sztuk wiat przystankowych z dodatkowym wyposażeniem

Dotyczy: wydłużenia do 5 listopada 2021 r. terminu składania ofert na podstawie ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem i montażem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego pięciu sztuk wiat przystankowych z dodatkowym wyposażeniem opublikowanego 26.10.2021 r.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł (zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w   sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: zakup i sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu do jednostki OSP Turzyczka ul. Poprzeczna 5 a, 44-300 Wodzisław Śląski w sezonie grzewczym 2021/2022 w szacunkowej ilości około 15 ton.