Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dot. wyłonienia firmy do pełnienia funkcji Operatora Programu ograniczenia emisji – "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" przyjętego Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi obejmującej: Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” - Etap II na rok 2020.

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (nieruchomości gruntowe przy ul. św. Jana i ul. Józefa Piłsudskiego)

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego (nieruchomości gruntowe przy ul. św. Jana i ul. Józefa Piłsudskiego)