UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych netto (operaty szacunkowe Kokoszyce)

W związku z prowadzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 130.000 złotych netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych, oznaczonej jako działka nr 3/6, o pow. 0,1941 ha, obręb Kokoszyce, dla potrzeb nabycia przez Miasto Wodzisław Śląski.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem i montażem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego jednej sztuki wiaty przystankowej w formie bramki piłkarskiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

Miasto Wodzisław Śląski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł. Zamówienie polega na zakupie wraz z transportem i montażem jednej sztuki wiaty przystankowej: