Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (os. 1 Maja 35/19 )

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.74.2023 z dnia 1 marca 2023 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości: