Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę (ul. Łużycka, Sasankowa, Głożyńskiej, Marklowickiej, Olszyny)

Działając na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości: