UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: wykonanie okresowych pięcioletnich i rocznych kontroli obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego