Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

  1. garaż o pow. 18,00 m², położony w budynku przy ul. Adama Asnyka 14 w Wodzisławiu Śląskim.

Wykaz został umieszczony na stronie BIP …Domaro Sp. z o.o. oraz stronie Urzędu Miasta pod adresem: http://domaro.bip.gmwodzislawsl.finn.pl, www.wodzislaw-slaski.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu [otwiera się w nowym oknie]

Wykaz nieruchomości [otwiera się w nowym oknie]