Ogłoszenie Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050. 91.2023 z dnia 17 marca 2023 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości lokalowe.