Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 6 sztuk wiat przystankowych z dodatkowym wyposażeniem

______________________________________________

1. Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

2. Przedmiot zamówienia

Miasto Wodzisław Śląski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł.
Zamówienie polega na zakupie wraz z transportem i montażem 6 sztuk wiat przystankowych o poniższych parametrach:

Wiata z aluminium i szkła hartowanego.

Konstrukcja wiaty 5 segmentowa w kolorze RAL 7037

- ściana tylna 3 segmenty

- ściany boczne 1 + 1 segment

- pokrycie dachowe o konstrukcji łukowej

wzór wiaty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

- długość tylnej ściany w przedziale 4050 - 4500 mm

- długość całkowita wiaty w rzucie pokrycia dachowego 4300 – 4900 mm

- szerokość ściany bocznej 1350 – 1500 mm

- szerokość całkowita wiaty w rzucie pokrycia dachowego 1600 – 1700 mm

- wysokość segmentu 2250 – 2450 mm

- wysokość całkowita wiaty = wysokość segmentu + wysokość pokrycia dachowego

- grubość szkła 8 – 10 mm

Dodatkowe wyposażenie:

- ławka szerokości 2 segmentów (preferowane wykonanie z elementów wodoodpornych o zwiększonej trwałości) mocowana lewostronnie na wspornikach do konstrukcji wiaty

- tabliczka na rozkład jazdy (format A4) mocowana prawostronnie do tylnej ściany

- 12 szt. demontowalnych tabliczek z tego samego materiału co wiata, z napisem z nazwą przystanku (napis wypalany/grawerowany) - montowanie w poziomie w górnej części ścian bocznych, wg wytycznych:

- 4 szt. z napisem Wilchwy Cyganek

- 4 szt. z napisem Wilchwy Szkoła

- 4 szt. z napisem Wilchwy Blazy

Montaż w ciągu ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim na przystankach autobusowych Wilchwy Cyganek, Wilchwy Szkoła, Wilchwy Blazy – po lewej i prawej stronie.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Warunki płatności - przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – nie dotyczy

Szczegółowych informacji udziela Referat Transportu i Ładu Komunalnego Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 32 45 90 551.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – dzień zawarcia umowy

Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 30 dni od daty zawarcia umowy

4. Oferta winna zawierać:

Cenę ofertową netto i brutto

5. Kryteria wyboru oferty: spełnienie parametrów zamawiającego, gwarancja, najniższa kwota brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę zawierającą żądane informacje oraz dopisek „Oferta wiat przystankowych w ul. Jastrzębskiej” można składać:

- pisemnie na adres Urzędu Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,

- w siedzibie urzędu, pn-śr w godzinach 7:30 – 15:00, czw 7:30 – 16:00 i pt 7:30 – 12:00,

- elektronicznie: e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, SEKAP, ePUAP.

w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godziny 11:00

 

Projekt umowy [otwiera się w nowym oknie]

Załącznik nr 1 [otwiera się w nowym oknie]

 

Informacja o wyniku postępowania [otwiera się w nowym oknie]