UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zakup wraz z transportem i montażem na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego jednej sztuki wiaty przystankowej w formie bramki piłkarskiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

Miasto Wodzisław Śląski prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 zł. Zamówienie polega na zakupie wraz z transportem i montażem jednej sztuki wiaty przystankowej: