Nieruchomości - Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. 26 Marca)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.395.2022 z dnia 8 listopada 2022 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: