Nieruchomości - Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu (ul. Rogowska)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rogowskiej.

Ogłoszenie o przetargu (ul. Mieszka)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka.