Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem:

Ogłoszenie o przetargu (ul. Głożyńska)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Głożyńskiej, dla właścicieli i dzierżawców nieruchomości sąsiadujących.

Ogłoszenie o przetargu (ul. Jastrzębska)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Jastrzębskiej, dla właścicieli i dzierżawców nieruchomości sąsiadujących.

Ogłoszenie o przetargu (Sasankowa)

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) ogłasza