Nieruchomości - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż lokalu garażowego

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu garażowego o powierzchni 16,70 m² położonego przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl., usytuowanego na działce nr 1637/138 o pow. 434 m², mapa 8, obręb Wodzisław opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006106/6 (działy III i IV wolne od wpisów). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań. Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/7 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste 1/7 części nieruchomości gruntowej.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR-I.0050. 235.2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość obejmująca następujące działki:

WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości: