Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego (przebudowa gazociągu)

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.), zwanej dalej „specustawą gazową”,

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem handlowo-usługowym (obiekt nie stanowi własności miasta Wodzisławia Śląskiego) przy Placu Zwycięstwa w Wodzisławiu Śląskim, pod prowadzenie działalności usługowo-handlowej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: część działki nr 2609/138, karta mapy 8, obręb Wodzisław, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, stanowi własność miasta Wodzisławia Śląskiego.

Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem handlowo-usługowym (obiekt nie stanowi własności miasta Wodzisławia Śląskiego) przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim, pod prowadzenie działalności usługowo-handlowej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: część działki nr 1814/138, karta mapy 8, obręb Wodzisław, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00010038/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, stanowi własność miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem (pomieszczenie garażowe przy ul. 26 Marca 32)

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonej do oddania w najem:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.), zwanej dalej specustawą gazową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.