Nieruchomości - Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku II przetargu (ul. Rogowska, działka nr 2929/390)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rogowskiej, zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o wyniku II przetargu (ul. Rogowska, działka nr 2928/390)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rogowskiej, zakończony wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o wyniku III przetargu (ul. Mieszka)

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego został przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka, zakończony wynikiem negatywnym.