Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Matuszczyka na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza“ w Wodzisławiu Śląskim w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę lub posadowienie obiektu gastronomicznego, spełniającego odpowiednie wymogi prawa., oraz mającego charakter całoroczny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4 b oraz w siedzibie MOSiR "CENTRUM" przy ul. Bogumińskiej 8, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz 1899 t.j.) wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę: