Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Matuszczyka na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza“ w Wodzisławiu Śląskim w celu prowadzenia działalności handlowej

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej: Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę lub posadowienie obiektu gastronomicznego, spełniającego odpowiednie wymogi prawa, oraz mającego charakter całoroczny. Nieruchomość gruntowa opisana w księdze wieczystej nr GL1W/000061173/6, stanowiąca własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, położona na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza“ w Wodzisławiu Śląskim, znajdująca się na działkach nr 3420/255 i 2567/255.

Ogłoszenie Prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców w 2023 roku

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 344 ) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050. 91.2023 z dnia 17 marca 2023 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości lokalowe.

Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. PCK 16/11)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.75.2023 z dnia 1 marca 2023 r. - Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (os. 1 Maja 35/19 )

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.74.2023 z dnia 1 marca 2023 r. - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości: