Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami.), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiącej własność …Domaro Sp. z o.o., przeznaczonej do oddania w najem:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 26/14 (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ogłasza: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 26/14 położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego