Nieruchomości - Ogłoszenia

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b oraz siedzibie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz n/w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, przeznaczonych do oddania w najem:

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (ul. Młodzieżowa)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia nr OR.0050.105.2024 z dnia 28 marca 2024 r. ze zm. podaje do publicznej wiadomości:

Ogłoszenie o przetargu (Balaton automaty)

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Brackiej